Eszköztár
119 Kezdőlap - Webszerkesztés - PHP - Látogatottság-számláló
ujdomainek.hu

Napi látogatottság

számláló

Mintapélda

Helyezzünk el a weboldalunkon egy számlálót, mely mutatja, hányan látogatták meg a mai napon eddig az oldalunkat!

A legegyszerűbb megoldás alapgondolatát az jelentheti, ha Ennek megvalósításához fájlkezelés szükséges, aminek legfőbb műveletei Szükségünk lesz még két kiegészítő függvényre a következő lehetőségekkel: Ezekkel már könnyen teljesíthető a feladat:
<?

  $fajlnev = date("y-m-d") . ".txt" ;			// (1)

  if( file_exists($fajlnev) )				// (2)
  {
    $f = fopen( $fajlnev , "r" ) ;
	$n = fread( $f , filesize($fajlnev) ) ;
	fclose( $f ) ;
  }
  else						// (3)
  {
    $n = 0 ;
  }

  $n++ ;						// (4)

  $f = fopen( $fajlnev , "w" ) ;			// (5)
  fwrite( $f , $n ) ;
  fclose( $f ) ;

  print "Oldalletöltések száma: $n" ;			// (6)

?>
A programban számmal jelzett részekkel az alábbi feladatokat végezzük el:
Oldalletöltések száma: 578

Egy nem várt probléma

Azonban van egy komoly probléma ezzel a megvalósítással: a számláló jelenleg nem a látogatókat, hanem az oldalletöltéseket számolja. Ugyanis az oldal minden frissítése után eggyel tovább növekszik a számláló, nem pedig csak az új látogatók esetén.

Kérdés tehát: hogyan különböztessük meg az egyes látogatókat? IP címük alapján? Időkorlát alapján? Ezek nem tökéletes megoldások, hiszen pl. egy iskolai teremben jó eséllyel minden gép ugyanazon az IP-címen van (mert csak a belső hálózaton különböznek egymástól), pedig különböző felhasználók ülnek a gépek előtt. Illetve attól, hogy egy adott látogató pl. majd csak egy óra múlva frissíti az oldalt, attól még ő ugyanaz a látogató marad. De akkor mi jelentheti a megoldást?

Általában egyazon felhasználó tevékenysége alatt azt a folyamatot értjük, ami a böngészője megnyitásával kezdődik, és annak bezárásával végződik. Az e két esemény között eltelt időt munkamenetnek, vagy szakmaibb kifejezéssel élve session-nek hívjuk. Ha meg tudnánk valósítani, hogy munkamenetenként csak egyszer számoljon a számláló, akkor készen is lennénk a megoldással.

A munkamenet, vagyis a session használata

A fentiekben megfogalmazott cél eléréséhez a PHP session-kezelő lehetőségeit kell segítségül hívni. Ezen belül első lépésként szükségszerű egy munkamenetet indítanunk a kiszolgáló webszerveren, hogy mint felhasználók, ott is azonosíthatóak legyünk. Ehhez a session_start() függvényt kell felhasználnunk, melynek eredményeként csakugyan kapunk a szervertől egy úgynevezett session-azonosítót, ami csak a miénk, és csak az adott munkamenetre vonatkozik. Bár a saját session-azonsítónkat lekérdezhetjük a session_id függvénnyel - jelenleg ez így néz ki:
htunli0itfln9204giq3k98jn7
hossza 22-40 karakter közötti, véletlenszerű betűkből és számokból áll -, ennek azonban számunkra nagy gyakorlati jelentősége nincsen, hiszen ez csupán a szerveren fontos adat a mi ottani azonosíthatóságunk céljából.

$_SESSION Ám onnantól kezdve, hogy indítottunk egy munkamenetet, már használhatjuk a $_SESSION változót, és ez lesz számunkra az igazán fontos. Ez a változó egy olyan speciális, tömb típusú változó, melyben általunk megadott adatokat tudunk eltárolni úgy, hogy ezen adatok nemcsak az aktuálisan futó PHP programunk ideje alatt maradnak elérhetőek, hanem egészen addig, amíg a munkamenetünk létezik. Ebben az a legnagyszerűbb, hogy adatokat tudunk továbbvinni egyik oldalról a másikra.

Mire lehet jó a $_SESSION ?

Két nagyon tipikus felhasználását érdemes megemlíteni:
1.
Regisztrációt követő bejelentkezést megvalósító oldalak esetén a $_SESSION változóban tároljuk el a beléptetett felhasználó valamilyen azonosítóját azért, hogy minden további oldalon megmaradjon a belépés ténye, vagyis ne kelljen minden új oldal megnyitásakor újra és újra bejelentkezni.

2.
Webáruházak esetén a $_SESSION változó szolgál a vásárlói kosár adatainak eltárolására is. Ezáltal válik lehetővé, hogy a webshop különböző oldalai között ugrálva-böngészve folyamatosan gyűjtögethessük a megvásárolni kívánt termékeket a kosárban.

Tehát mitől lesz látogatottság-számláló?

Ennyi ismeret birtokában már sejthető, hogy a látogatóinkat is a $_SESSION tömb segítségével fogjuk nyomon követni, vagyis ennek segítségével fogjuk megoldani, hogy minden látogató csak egyszer (az áltata megnézett legelső oldal megtekintése alkalmával) növelje a számláló értékét a böngészése során. De hogyan? Mindezeket beépítve a korábban megírt programunkba, az alábbi kódot kapjuk (benne színessel kiemelve az újdonságokat):
<?
  session_start();					// (7)

  $fajlnev = date("y-m-d") . ".txt" ;			// (1)

  if( file_exists($fajlnev) )				// (2)
  {
    $f = fopen( $fajlnev , "r" ) ;
	$n = fread( $f , filesize($fajlnev) ) ;
	fclose( $f ) ;
  }
  else						// (3)
  {
    $n = 0 ;
  }

  if( !isset( $_SESSION['valami']) )			// (8)
  {
    $n++ ;						// (4)

    $f = fopen( $fajlnev , "w" ) ;			// (5)
    fwrite( $f , $n ) ;
    fclose( $f ) ;

    $_SESSION['valami'] = 1 ;			// (9)
  }

  print "Oldalletöltések száma: $n" ;
  print "Mai látogatók száma: $n" ;			// (6)

?>
Az ekképpen megvalósított programunk által működtetett számláló értéke már nem fog növekedni az oldal frissítésének hatására:
Mai látogatók száma: 382
Persze, ha közben bárhol máshol, más felhasználó is elkezdi nézni az oldalt, akkor azt már a számláló 1 új látogatóként érzékeli, és számolja.

Kiegészítő gondolatok

A megvalósított számláló kapcsán terítékre került elméleti megfontolásokat érdemes még néhány gondolattal kiegészíteni.

Ábrázoljuk!

Készítsünk statisztikát, melyen az elmúlt hét látogatottságát mutatjuk be egyszerű grafikus formában a fent képzett számaink alapján! Eredményül például az alábbi ábrát kaphatjuk:

Napi látogatottsági adatok

03.23 03.24 03.25 03.26 03.27 03.28 03.29 03.30
oldalletöltések száma       látogatók száma
Természetesen ahhoz, hogy a fenti diagram mintájára az oldalletöltések számát is, és a látogatók számát is ábrázolni lehessen, korábban meg kellett oldani, hogy mind a két adat eltárolásra kerüljön.

Kételkedjünk!

A kapott ábra alapján több napi adat helyességével kapcsolatban is kételyeink támadhatnak. Ugyanis általában egy weboldal esetén a látogatók egy része csak egyetlen lapot tekint meg (azt, ahova a keresőből érkezik), de vannak jó néhányan, akik viszont 2-3 lapot is megnéznek, például mert a kezdőlapra érkeztek és onnan haladnak a mélyebb tartalom irányába, vagy mert érdekes volt számukra az első olvasott lap, és még kattintanak párat a belső linkek mentén. Ennek az a jellemző eredménye, hogy a lapletöltések száma átlagosan nagyjából a kétszerese szokott lenni a látogatók számának. Ám ha a grafikonunk ettől durván eltérő adatokat mutat, ráadásul nem is következetesen, akkor gyanakodhatunk, hogy valami nem jó.

De mi lehet a baj?
Felmerülhet például a gondolat, hogy vajon minden oldalletöltést, és minden látogatót számolunk-e. Ebből akár arra is gyanakodhatunk, hogy esetleg néha, valami véletlen hiba folytán időnként nem nullázódnak-e a számlálóink. A gyanú alapja, hogy olykor olyan napi adatokba is beleszaladhatunk, amikor a látogatók száma nagyobb, mint az oldalletöltések száma - miközben ez nyilván lehetetlen. Könnyen belátható, hogy a megírt programunk kritikus pontja a fájl újraírása. Hiszen ha egy új látogató számlálása céljából éppen akkor nyitjuk meg a számot tartalmazó szöveges fájlt, amikor egy mindössze néhány század másodperccel korábban érkező látogató látogatásának számlálása még nem fejeződött be, vagyis épp nem létezik az újraírni szándékozott fájl, akkor az új látogató számlálása gyakorlatilag nullázza is az eddigi számlálást, merthogy új fájlt fog készíteni neki a programunk, felülírva ezzel a korábbi tartalmat.

Hogyan javíthatjuk ki?
Ha a felülírás a baj, akkor érdemes a felülírást megszüntetni. Ezt megtehetjük például úgy, hogy egy-egy új látogató, illetve oldalletöltés esetén nem számlálóban rögzítjük az aktuális számot (és azt mindig újraírjuk), hanem helyette egy erre a célra készített fájlban "strigulázunk", vagyis mindig egy-egy új karakter bejegyzésével (hozzá­fűzésével) növeljük a fájlban lévő karakterek számát. A karakter "értéke" itt bármi lehet, ennek most semmi jelentősége, ám a fájlban lévő karakterek száma, és ekképpen a fájl hossza megadja a látogatók, illetve a lapletöltések számát.

Győződjünk meg róla!
Az infojegyzet.hu ezen a javított módon is számolja az oldal napi látogatóit, illetve az oldalletöltéseket, így össze tudjuk hasonlítani az első (hibás) módszer, és a második (javított) módszer számait. Ezt láthatjuk az alábbi táblázatban.

Dátum oldalletöltés látogatószám arány
hibás javított hibás javított hibás javított
03.23 Cs 2545 6689 3421 3523 0.74 1.9
03.24 P 357 4514 225 2253 1.59 2
03.25 Sz 2269 2274 200 1433 11.35 1.59
03.26 V 172 2799 565 1555 0.3 1.8
03.27 H 1499 6262 174 2983 8.61 2.1
03.28 K 978 6302 2417 3249 0.4 1.94
03.29 Sz 153 4814 800 2109 0.19 2.28
03.30 Cs 577 578 382 383 1.51 1.51


A táblázat eredményeit szemlélve teljesen egyértelművé válik, hogy míg az első közelítésből megírt látogatottság-számláló programunk adatfájljai naponta akár többször is nullázódhatnak, és ezáltal valójában teljesen megbízhatatlan értékeket produkálnak, addig a "strigulázós" módszer jóval megbízhatóbbnak tekinthetően működik, és szépen "hozza" a 2 körüli oldalletöltés / látogató arányt.

Feladatok

1.
A fentiek értelmében írja át a saját oldalletöltés- és látogatottság-számláló programját úgy, hogy az ahhoz tartozó adatfájlban ne számértéket tartson nyilván, hanem a benne szereplő karakterek száma határozza meg a tárolni kívánt számértéket. Ehhez alapvetően két dolgot kell megoldania:
2.
Tegye elegánsabbá a számláló kinézetét azzal, hogy nem szöveges kiírással jeleníti meg az aktuális értéket, hanem valamilyen grafikus formában, például az alábbiak szerint:
Ehhez jó alapanyagot találhat a oldalon, melyek közül a fenti képen az Odometer Black számtípus látható.

Összegzés

Természetesen a javított programváltozatunk sem elegendő még egy minden jogos igényt kielégítő látogatottsági statisztika vezetéséhez. E jelen lapnak nem is ez volt az elsődleges célja, hanem a fájl- és session-kezeléssel kapcsolatos alapvető gondolatok bemutatása.
Az életszerű látogatói statisztikák alapját ugyanis nem szöveges fájlok jelentik, hanem az adatbázisban tárolt lapletöltések adatainak rekordjai.
előző oldal random oldal következő oldal


Eddig 2 hozzászólás van a témához:

2020-10-15 20:58 MiZsu Nagyon hasznos volt, köszönöm szépen!

2021-11-17 02:20 GorPius Mióta itt vagyok plusz 4 letöltöttség és +3 látogató van. Ki van még itt hajnali negyed háromkor? :D
Új hozzászólás:
E-mail cím:


Erre a címre küldjük ki a hozzászólás jóvá- hagyásához szükséges linket. Az e-mail címet sehol nem tesszük közzé.

Név:


Ez a név fog megjelenni az Ön hozzászólásai mellett.

Mennyi tizenöt + hat?
Számjegyekkel írja be!Ez a robotok beírása elleni védelem miatt szükséges ellenőrzés.


© infojegyzet.hu, 2006. január