<?
  header("Content-type: image/png") ;                        // kép-formátum beállítása

  $kep = imagecreate( 560, 380) ;                          // 560x380 méretű kép létrehozása

	$hatter   = imagecolorallocate( $kep, 220, 220, 240 ) ;           // háttérszín beállítása, mely most világosszürke
	$vilagkek  = imagecolorallocate( $kep, 160, 160, 196 ) ;           // világoskék szín létrehozása
	$sotetkek  = imagecolorallocate( $kep,  0,  0, 48 ) ;           // sötétkék  szín létrehozása
	$vizjel   = imagecolorallocate( $kep, 232, 232, 255 ) ;           // vízjel színe
	$tegnapszin = imagecolorallocate( $kep, 128, 32, 32 ) ;           // tegnapi adatok színe (bordó)
	$mainapszin = imagecolorallocate( $kep, 196, 128,  0 ) ;           // mainapi adatok színe (sárga)


	/* Alapfeliratok elhelyezése - EHHEZ A BETŰTÍPUS-FÁJLOKAT BE KELL MÁSOLNI A MAPPÁBA! */

	  imagettftext( $kep , 50, 0, 50,128, $vizjel  , "timesbd.ttf" , "© infojegyzet.hu" ) ;
	  imagettftext( $kep , 10, 0, 168,370, $sotetkek , "verdana.ttf" , "infojegyzet.hu - látogatottság óránként" ) ;


	/* Grafikon tengelyeinek és hátterének megrajzolása */

	  imageline( $kep, 30,330 , 550,330 , $sotetkek ) ;             // vízszintes tengely
	  imageline( $kep, 30,330 , 30, 10 , $sotetkek ) ;             // függőleges tengely


	  for( $h=0; $h<24; $h++ )
		if($h<10) imagestring( $kep , 1 , $h*21+48,336 , $h , $sotetkek ) ;  // vízszintes tengelyfelirat (egy számjegyű)
		else   imagestring( $kep , 1 , $h*21+45,336 , $h , $sotetkek ) ;  // vízszintes tengelyfelirat (többszámjegyű)

	  for( $m=200; $m<=1200; $m+=200 )
	  {
		$n=$m; if($n<1000) $n=" ".$n ;                     // függőleges tengelyfelirat formázása
		imagestring( $kep , 1 ,  8,326-$m/4  , $n  , $sotetkek ) ;     // függőleges tengelyfelirat
		imageline(  $kep, 31,330-$m/4 , 545,330-$m/4 , $vilagkek ) ;     // vízszintes fő háttérvonalak
	  }


	  $stilus = array( $hatter, $vilagkek, $vilagkek, $hatter );         // szaggatott vonal stílusának definiálása
	  imagesetstyle( $kep, $stilus );                      // szaggatott vonal stílusának beállítása
	  for( $m=100; $m<=1100; $m+=200 )
	  {
		imageline(  $kep, 31,330-$m/4 , 545,330-$m/4 , IMG_COLOR_STYLED ) ;  // vízszintes szaggatott háttérvonalak
	  }


	/* Dátumok meghatározása */

	  if( !isset($_GET['datum']) ) $ido =  time() ;
	  else             $ido = mktime( 0,0,0 , substr($_GET['datum'],5,2)*1, substr($_GET['datum'],8,2)*1, substr($_GET['datum'],0,4) ) ;
	  $mainap = date("Y-m-d", $ido      ) ;
	  $tegnap = date("Y-m-d", $ido-1*24*60*60) ;
	  

	/* Adatok beolvasása */

	  $fu  = fopen( "https://api.infojegyzet.hu/latogatottsag/?datum=$mainap" , "r" ) ;
	  $json = fread( $fu , 8192 ) ;
	  fclose( $fu ) ;
	  $mainapiadatok = json_decode( $json ) ;

	  $fu  = fopen( "https://api.infojegyzet.hu/latogatottsag/?datum=$tegnap" , "r" ) ;
	  $json = fread( $fu , 8192 ) ;
	  fclose( $fu ) ;
	  $tegnapiadatok = json_decode( $json ) ;


	/* Rajzolás az adatokból */

	  for( $h=0; $h<24; $h++ )                          // adatok oszlopainak megjelenítése
	  {
		$adat = $tegnapiadatok->orankent[$h]->lapletoltes ;
		if($adat>0) imagefilledrectangle( $kep , $h*21+43,329 , $h*21+49,329-$adat/4 , $tegnapszin ) ;

		$adat = $mainapiadatok->orankent[$h]->lapletoltes ;
		if($adat>0) imagefilledrectangle( $kep , $h*21+50,329 , $h*21+56,329-$adat/4 , $mainapszin ) ;
	  }


	/* Időbélyeg és jelmagyarázat */

	  imagestring( $kep , 2 , 428,10 , date("Y-m-d H:i:s") , $sotetkek ) ;

	  imagefilledrectangle( $kep , 460,39 , 467,46 , $tegnapszin ) ;
	  imagefilledrectangle( $kep , 460,64 , 467,71 , $mainapszin ) ;

	  imagestring( $kep , 3 , 472,36 , $tegnap , $tegnapszin ) ;
	  imagestring( $kep , 3 , 472,61 , $mainap , $mainapszin ) ;


	/* Rajzolás vége */


  imagepng( $kep ) ;                                 // kép megjelenítése a böngészőben

  imagedestroy( $kep ) ;                               // használt memóriaterület felszabadítása
?>