<select name='hely'>

		<option disabled=disable selected>--- Válassz! ---</option>

	<optgroup label='Magyarország'>

<?

    $adb = mysqli_connect( "localhost", "root", "12345678", "foldrajz" );

	$megyeek = mysqli_query( $adb , "SELECT * FROM momegye ORDER BY FIELD(mnev,'Budapest') DESC, mnev " ) ;

	while( $megye = mysqli_fetch_array($megyeek) )
	{
	    print "
		<option value='$megye[mid]'>$megye[mnev]</option>";
	}

    mysqli_close( $adb ) ;

?>

	</optgroup>

	<optgroup label='Külföld'>
		<option value='31'>Felvidék</option>
		<option value='32'>Kárpátalja</option>
		<option value='33'>Erdély</option>
		<option value='34'>Vajdaság</option>
		<option value='35'>Délvidék</option>
		<option value='36'>Őrvidék</option>
		<option value='99'>egyéb</option>
	</optgroup>

</select>