Eszköztár
369 Kezdőlap - Szakképzés - Szoftverfejlesztő és -tesztelő vizsgakövetelmények
ujdomainek.hu

Szoftverfejlesztő

vizsgakövetelmények

Jogszabályi háttér

A 2020. évtől érvényes Szakmajegyzékben szereplő Szoftverfejlesző és -tesztelő technikus szakma tartalmi kereteit, illetve követelményeit az alábbi dokumentumok szabályozzák: Ezekből (is) tudható, hogy a vizsga alapvetően kétlépcsős: az úgynevezett ágazati alapvizsga még a képzés időszakában, nagyjából félidőben teljesítendő, míg a képzés sikeres befejezését a szakmai vizsga néven emlegetett kihívás teljesítése jelenti. Ezen vizsgák általános - szakmától független - jellemzőiről az itt található dokumentumokban lehet olvasni: Mindezek értelmében a képzés tantárgyait és óraszámait, illetve a képzést lezáró vizsgatevékenységek legfontosabb jellemzőit foglalja össze ez az oldal.

Tantárgyak és óraszámok

A szoftverfejlesztő képzés kereteit a fentebb hivatkozott PTT határozza meg. Belőle a következő heti óraszámok olvashatóak ki tantárgyanként:
Tanrárgy 9. 10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14.
Munkavállalói ismeretek 0,5 0,5
Munkavállalói idegen nyelv 2 2
Informatikai és távközlési alapok 3 4 7
Programozási alapok 2 2 4
IKT projektmunka 1,5 3 3 3 3 8
Asztali alkalmazások fejlesztése 2,5 2,5 5
Adatbázis-kezelés 2 2 2 2
Asztali és mobil alkalmazások
fejlesztése és tesztelése
6 6
Szoftvertesztelés 2 2
Webprogramozás 2 2 4
Frontend programozás és tesztelés 6 6
Backend programozás és tesztelés 5 5
Szakmai angol 2 2 2 2
Összes szakmai óraszám 7 9 11,5 11,5 21 29,5 31

Vizsgatevékenységek

A szoftverfejlesztő szakma megszerzéséhez a vonatkozó KKK alapján az alábbiakban összefoglalt vizsgatevékenységekből álló vizsgát szükséges eredményesen - vagyis tevékenységenként minimum 40%-os szinten - teljesíteni.
Vizsga vizsga-
tevékenység
vizsgafeladat pont idő súly
Ágazati
alapvizsga

10%
Írásbeli
vizsga
Informatikai és távközlési alapok
- iskola által összeállított
- 15 kérdésből álló tesztfeladat
30 30' 10%
Gyakorlati
vizsga
Weboldalak kódolása 40 180' 90%
Programozás Pythonban 40
Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása 40
Szakmai
vizsga

90%
Interaktív
vizsga
A szoftverfejlesztés és tesztelés elmélete
- központilag összeállított
- 20 kérdésből álló tesztfeladat
40 45' 10%
Projekt-
feladat
Szoftverfejlesztés és -tesztelés vizsgaremek 55 30' 90%
Asztali- és webes szoftverfejlesztés,
adatbázis-kezelés
65 240'
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát 10% súlyaránnyal kell beszámítani.

Az ágazati alapvizsga feladatainak tartalma

Informatikai és távközlési alapok - írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység 15 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek felelet­választós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok.

A teszt témakörei a következőek:
Témakör Kérdések
száma
1. Elektronikai alapfogalmak, kapcsolódó fizikai törvények, alapvető elektronikai alkatrészek, elektromos mennyiségek mérési metódusai. 1
2. Számítógépeken és mobil informatikai eszközökön használt operációs rendszerek telepítési és frissítési módja, alapvető beállítási lehetőségei. 3
3. Az otthoni és irodai informatikai környezetet alkotó legáltalánosabb összetevők szerepe, alapvető működési módjaik, a PC és a mobil eszközök főbb alkatrészei és azok szerepe. 2
4. Informatikai és távközlési berendezések alapvető karbantartási eljárásai és azok szükségességének okai. 1
5. Az informatikai hálózatok felépítése, alapvető technológiái, protokolljai és szabványai. Az otthoni és irodai hálózatok legfontosabb összetevőinek szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik. 1
6. A kis- és közepes vállalati hálózatok legfontosabb összetevőinek (pl. kábelrendező szekrény, kapcsoló, forgalomirányító) szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik. 1
7. A fontosabb hálózatbiztonsági elvek, szabályok, támadás típusok, valamint szoftveres és hardveres védekezési módszerek. 1
8. A legmodernebb információs technológiák és trendek. 3
9. A Git, valamint a csoportmunkát támogató eszközök és online szolgáltatások célja, működési módjai, legfontosabb funkciói. 1
10. Projektmenedzsment 1
Az értékelésben minden feladat 2 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám adható.

Ennél a vizsgarésznél segédanyag nem használható.

Weboldalak kódolása - gyakorlati vizsga

A feladatrészben egy egyszerű, de reszponzív weblapot kell elkészíteni. Ehhez vázszerkezeti rajz (wireframe), forrásszövegek, képek és a formai kialakításra, illetve formázásra vonatkozó elváráslista áll rendelkezésre. Az elkészült oldalt HTML-validáló eszközzel kell ellenőriznie a vizsgázónak.

Programozás Pythonban - gyakorlati vizsga

A feladatrész során három, egymástól függetlenül is megoldható feladatot kell megoldani Python nyelven. A feladatok fokozatosan nehezednek, a legegyszerűbb megoldása pár perc alatt elkészíthető, de a legnehezebb feladat megoldása sem okozhat különösebb nehézséget egy átlagos képességű, de jól felkészült diák számára. Elvárás lehet teljesen önállóan létrehozott alkalmazás készítése, de lehet olyan feladat is, amiben egy készen kapott kódot kell a vizsgázóknak kiegészíteniük.

Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása - gyakorlati vizsga

A feladatrészben Packet Tracer szimulációs környezetben kell hálózati feladatokat elvégezni. A feladatrész során vagy teljesen önállóan kell létrehozni és beállítani az elvárásoknak megfelelően egy otthoni vagy egy kisebb vállalati hálózatot, vagy egy részben már kialakított hálózatban kell beállítaniuk a hálózati eszközöket, elvégezniük a vezetékes- és vezeték nélküli eszközök csatlakoztatását, konfigurálását és hálózatbiztonsági beállítását.

A gyakorlati vizsgatevékenységek végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére. Az internetkapcsolat korlátozódhat meghatározott internetes címekre és/vagy hozzáférési időtartamra, de mindenképpen biztosítani kell, hogy az internetkapcsolatot a diákok kizárólag általános keresésre használhassák, mással történő kommunikációra vagy a vizsgához célirányosan elkészített anyagok letöltésére ne.

A szakmai vizsga feladatainak tartalma

A szoftverfejlesztés és tesztelés elmélete - központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység 20 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek felelet­választós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok.

A teszt témakörei a következőek:
Témakör Kérdések
száma
1. Csoportmunkaeszközök, Git 2
2. HTML5, CSS3 2
3. JavaScript, ECMAScript 2
4. Tiszta kód alapelvek 2
5. Adatbázis-tervezés, adatbázis-kezelés, SQL 2
6. Mobil alkalmazásfejlesztés 1
7. Frontend készítésre szolgáló JavaScript keretrendszerek 2
8. Backend készítésre szolgáló nyelvek és keretrendszerek, ORM 2
9. Objektum Orientált Programozás (OOP) 2
10. Tartalomkezelő rendszerek (CMS) 1
11. Tesztelés 2
Az értékelésben minden feladat 2 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám adható.

Ennél a vizsgarésznél segédanyag nem használható.

Létezik minta ehhez a vizsgatevékenységhez?

Igen. Itt az infojegyzet.hu oldalon található egy Interaktív próbateszt, mely lehetővé teszi a gyakorlást, a vizsgához hasonló jellegű módszerrel megjelenítve tesztenként 20 kérdést. A kérdések alapját a korábban már lezajlott éles vizsgák feladatsorainak kérdései adják.

Szoftverfejlesztés és -tesztelés vizsgaremek - projektfeladat

A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős fejlesztői csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex szoftveralkalmazást lefejleszteniük. A szoftveralkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: A vizsgaremek beadásaként a kész csomagot a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani GitHub, vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat: A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a A fentieken túl maximum 3-5 perces angol nyelven tartott szóbeli előadás formájában összefoglalót ad a szoftver céljáról és működéséről, valamint angolul válaszol a vizsgáztató végfelhasználói szerepben feltett maximum 2-3 kérdésére. A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgatevékenység értékelése:
Szempont pontszám
a szoftver átfogó értékelése (a választott téma életszerűsége, az elkészült szoftver hasznossága, a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége) 5 pont
adatbázis-tervezés és megvalósítás 5 pont
szerver oldali komponens (backend) 10 pont
asztali használatra készült kliens oldali komponens (frontend) 10 pont
mobil használatra készült kliens oldali komponens 10 pont
a kód minősége 3 pont
a dokumentáció minősége és részletezettsége 2 pont
a szoftver tesztelésének bemutatása 3 pont
a szoftver bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége, illetve az angol nyelvű kommunikáció minősége 3 pont
a csapatmunka megvalósítása 4 pont

Milyen témát célszerű kitalálni?

Ha tanácstalan a témaválasztással kapcsolatban, vagy csak szeretne tájékozódni a szempontokról, érdemes lehet beleolvasnia a Záródolgozat című oldalba. Ez ugyan még a régi OKJ elvárásaira szabottak, de egyrészt sok tekintetben gondolatébresztő lehet, másrészt meglehetősen sok átfedés lelhető fel a régi és az új rendszer között.

Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés - projektfeladat

A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy számítógépes szoftverfejlesztési feladatokat tartalmazó feladatsort kell megoldania. A feladatsor az alábbi részekből áll: A vizsgatevékenység értékelése:
Szempont pontszám
konzolos asztali alkalmazásfejlesztés Java vagy C# nyelven 15 pont
grafikus asztali alkalmazásfejlesztés Java vagy C# nyelven 10 pont
reszponzív viselkedésű weboldal készítés és formázás 10 pont
backend programozás (adatbázis lekérdezést is végző, néhány végpontot tartalmazó REST API kiszolgáló létrehozása) 15 pont
frontend programozás (HTML / CSS /JavaScript / REST API kliens) 15 pont
A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére. Az internetkapcsolat korlátozódhat meghatározott internetes címekre és/vagy hozzáférési időtartamra, de mindenképpen biztosítani kell, hogy az internetkapcsolatot a diákok kizárólag általános keresésre használhassák, mással történő kommunikációra vagy a vizsgához célirányosan elkészített anyagok letöltésére ne.

Milyen feladatok várhatóak a szakmai vizsgán?

Az új rendszerű szakmai vizsga projektfeladatát a képző, illetve vizsgáztató intézmények állítják össze a jogszabályi iránymutatás alapján, éppen ezért erre egységes, központi feladatok nem találhatóak. Ugyanakkor léteznek projektfeladat minták, melyeket szorgalmas szervezetek, iskolák már közzétettek.

Milyen feladatok voltak a korábbi, OKJ-s vizsgákon?

Ha kíváncsi rá, milyen jellegű feladatok szoktak szerepelni a korábbi, OKJ-s rendszerű gyakorlati tevékenységet igénylő vizsgarészeken, nézzen szét a Gyakorlati vizsga című oldalon!


előző oldal random oldal következő oldal


Eddig 10 hozzászólás van a témához:

2022-08-13 00:29 NemVagyokRobot (még) Köszönöm! (: Hasznos oldal. Felmerült bennem az amúgy lehet, hogy hülye kérdés:
Miért szoktak egyes iskolák ilyen képzést 8 hónapos formában indítani? Nulla programozós előélettel 8 hónap képzés után erősen kétlem, hogy sikeres vizsgát lehet tenni. Akinek meg van annyi programozós tudása, hogy 8 hónap után sikeres vizsgát tud tenni, annak meg minek :D
Fenntartom a jogot, hogy hülye a kérdés :D
Legalább kérdeztem valamit. Az is több, mint a semmi... mert... valami. Az meg nem semmi! Hahaha! Akit ezzel NETán megsértek, attól már most elnézést kérek! Nem vagyok én rossz ember.

2022-08-13 10:04 Admin Egyáltalán nem gondolom a kérdést hülye kérdésnek, ezt a tanfolyamokon is sokan meg szokták kérdezni.
Az ok természetesen nem szakmai, hanem pénzügyi (1), illetve piaci (2).

(1)
Nyilván egy 8 hónapos képzés olcsóbb, mint egy kétéves képzés.
Ha a képzést az állam (közvetve persze az EU) finanszírozza, akkor 8 hónap alatt kevesebb pénzből több végzett "szakembert" lehet felmutatni, tehát lehet vele "villogni", "jobban teljesít"-eni. Ennek megfelelően a vizsga is úgy van - államilag is, és intézményileg is - összeállítva, hogy 8 hónap után is át lehessen rajta menni.
Ha a képzést az egyén finanszírozza, akkor örül, hogy olcsóbbért lesz papírja - márpedig vannak bürokrata munkahelyek, ahol nem a tudást kérik, hanem a papírt.

(2)
Amíg a piaccal (vagyis a kereslettel) el lehet hitetni, 8 hónap alatt is meg lehet tanulni programozni, addig erre lesz is igény - és vannak magáncégek, akik ezt tökéletesen ki is használják, még ha tudják is, hogy ez nem igaz. Ők azzal érvelnek: nagyobb igény van a 8 hónapos képzésekre, mint a kétévesekre. És válaszként nem a tájékoztatással, felvilágosítással reagálnak, hanem kínálattal.

De hogy valami jót is mondjak azért:
8 hónap alatt ugyan valóban nem lehet megtanulni programozni (csendben jegyzem meg: igazából két év alatt sem), de a rövid idő alatt is meg lehet mutatni a teljesen kezdőknek, hogy mi is az a programozás. 8 hónap után pedig mindenki dönthet, hogy akarja a folytatást, az igazi képzést, vagy sem; illetve arról is dönthet, hogy a programozásnak mely része iránt érdeklődik igazából, vagyis mit szeretne tanulni, hiszen akkor már lesz erre is rálátása :)


2022-08-13 13:50 NemVagyokRobot (még) Áhhháá! Furfangos ez. Mi a helyzet akkor, ha valaki nulla programozós múlttal belevág egy ilyen 8 hónapos képzésbe, hogy szerezzen némi fogalmat a programozásról, de a végén még a minis2térium és a minden6ó Jézuska segítségével se sikerül neki átmenni a vizsgán, mint az új rendszer szerinti első képzésen? Mert tudtommal csak az első képzés+vizsga ingyenes. Utána ha nem vizsgázik újra, akkor visszamenőleg kifizettetik vele az első amúgy ingyenes 8 hónapos képzést és bukja egy másik tök hasznos:D képzésnek az ingyenes lehetőségét? Mert akkor lehet inkább jútyubozni érdemes a kezdőknek is.

2022-08-13 15:25 Admin A világot akkor gondolom jónak, ha minél több mindenre ad lehetőséget, minél többféle módon. A sok lehetőségből mindenki kiválaszthatja, ami számára a legjobbnak tűnik. Van igény a 8 hónapos gyorstalpalókra, a kétéves képzésekre, és nyilván az otthoni önálló tanulásra is, amihez valóban kiváló eszköz a youtube is, a szakmai portálok is, és a fórumok is. Mindenkinek érdemes mérlegelnie az egyes lehetőségek előnyeit, és hátrányait, és saját igényei szerint felelősséggel dönteni - adott esetben pl. olyan szerződést aláírni, amelynek feltételeit valóban meri is vállalni. Ez utóbbit egyébként is különösen fontos sikertényezőnek tartom, amit mindenképp érdemes gyakorolni, elsajátítani - általánosságban is.
Ha valaki pedig a tudatosságnak már azon a szintjén van, hogy érzi az új rendszer első vizsgájában-vizsgáiban rejlő nehézségeket, akkor javasolható a kivárás. De azt is tudom, hogy vannak, akik kifejezetten ellenszenvesnek találták a régi vizsgarendszert, és már alig várták az újat :)

2022-09-06 10:13 Szabó László Tisztelt Admin!

A szoftverfejlesztés és tesztelés elmélete - központi interaktív vizsgára van mintafeladatsor, hogy mire lehet számítani?

2022-09-06 19:50 Admin Tisztelt Szabó László!

Igen, immár ezekből is találhatóak korábbi példák a Vizsgafeladatok c. oldalon.

2023-08-23 22:01 laszlo_oh Üdv!
A szakmai vizsgán használható Python (és Django)? Vagy a választható programozási nyelv a C# illetve a Java?

Köszönöm!

2023-08-24 10:17 Admin Kedves laszlo_oh,
ez attól is függ, a szakmai vizsga melyik részére vonatkozik a kérdés... de a pontos válaszért a képző/vizsgaszervező intézménnyel érdemes egyeztetni, mert az ő szavuk lesz a meghatározó.

2023-09-02 16:49 Katalin Ha angolul nem beszél a vizsgázó, attól még lehet sikeres a vizsga?

2023-09-03 10:53 Admin Kedves Katalin,
láttunk már ilyet :P
Mindenképpen érdemes két dolgot szem előtt tartani:
az egyik, hogy az angol csupán 1 vizsgarész a többi között, a végeredmény pedig az összes vizsgarész teljesítményéből adódik;
a másik pedig, hogy ebben a szakmában nincs olyan, hogy valaki semmit nem tud angolul, hiszen a szakmánk során angol szavak és kifejezések tucatjaival "dobálózunk" nap mint nap. Ezekről az angol kifejezésekről egészen biztosan lehet beszélgetni a vizsgán egy jó vizsgabizottsággal :)
Új hozzászólás:
E-mail cím:


Erre a címre küldjük ki a hozzászólás jóvá- hagyásához szükséges linket. Az e-mail címet sehol nem tesszük közzé.

Név:


Ez a név fog megjelenni az Ön hozzászólásai mellett.

Mennyi tizennyolc + öt?
Számjegyekkel írja be!Ez a robotok beírása elleni védelem miatt szükséges ellenőrzés.


© infojegyzet.hu, 2021. szeptember