Eszköztár
370 Kezdőlap - Szakképzés - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető vizsgakövetelmények
ujdomainek.hu

Rendszerüzemeltető

vizsgakövetelmények

Jogszabályi háttér

A 2020. évtől érvényes Szakmajegyzékben szereplő Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma tartalmi kereteit, illetve követelményeit az alábbi dokumentumok szabályozzák: Ezekből (is) tudható, hogy a vizsga alapvetően kétlépcsős: az úgynevezett ágazati alapvizsga még a képzés időszakában, nagyjából félidőben teljesítendő, míg a képzés sikeres befejezését a szakmai vizsga néven emlegetett kihívás teljesítése jelenti. Ezen vizsgák általános - szakmától független - jellemzőiről az itt található dokumentumokban lehet olvasni: Mindezek értelmében a képzés tantárgyait és óraszámait, illetve a képzést lezáró vizsgatevékenységek legfontosabb jellemzőit foglalja össze ez az oldal.

Tantárgyak és óraszámok

A rendszerüzemeltető képzés kereteit a fentebb hivatkozott PTT határozza meg. Belőle a következő heti óraszámok olvashatóak ki tantárgyanként:
Tanrárgy 9. 10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14.
Munkavállalói ismeretek 0,5 0,5
Munkavállalói idegen nyelv 2 2
Informatikai és távközlési alapok 3 4 7
Programozási alapok 2 2 4
IKT projektmunka 1,5 3 3 2,5 3 8
Hálózatok 4,5 4 9 8,5 9
Hálózat programozása és IoT 3 3
Szerverek és felhőszolgáltatások 3 8 3 8
Adatbázis-kezelés 2 2
Szakmai angol 2 2 3
Összes szakmai óraszám 7 9 11,5 11,5 21 31 30

Vizsgatevékenységek

A rendszerüzemeltető szakma megszerzéséhez a vonatkozó KKK alapján az alábbiakban összefoglalt vizsgatevékenységekből álló vizsgát szükséges eredményesen - vagyis tevékenységenként minimum 40%-os szinten - teljesíteni.
Vizsga vizsga-
tevékenység
vizsgafeladat pont idő súly
Ágazati
alapvizsga

10%
Írásbeli
vizsga
Informatikai és távközlési alapok
- iskola által összeállított
- 15 kérdésből álló tesztfeladat
30 30' 10%
Gyakorlati
vizsga
Weboldalak kódolása 40 180' 90%
Programozás Pythonban 40
Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása 40
Szakmai
vizsga

90%
Interaktív
vizsga
Infomatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetés teszt
- központilag összeállított
- 20 kérdésből álló tesztfeladat
40 45' 10%
Projekt-
feladat
Hálózattervezési és kivitelezési vizsga­remek 60 30' 90%
Hálózatok telepítése és beállítása 20 60'
Szerverek telepítése és beállítása 20 60'
Felhőszolgáltatás telepítése és beállítása 20 60'
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát 10% súlyaránnyal kell beszámítani.

Az ágazati alapvizsga feladatainak tartalma

Informatikai és távközlési alapok - írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység 15 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek felelet­választós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok.

A teszt témakörei a következőek:
Témakör Kérdések
száma
1. Elektronikai alapfogalmak, kapcsolódó fizikai törvények, alapvető elektronikai alkatrészek, elektromos mennyiségek mérési metódusai. 1
2. Számítógépeken és mobil informatikai eszközökön használt operációs rendszerek telepítési és frissítési módja, alapvető beállítási lehetőségei. 3
3. Az otthoni és irodai informatikai környezetet alkotó legáltalánosabb összetevők szerepe, alapvető működési módjaik, a PC és a mobil eszközök főbb alkatrészei és azok szerepe. 2
4. Informatikai és távközlési berendezések alapvető karbantartási eljárásai és azok szükségességének okai. 1
5. Az informatikai hálózatok felépítése, alapvető technológiái, protokolljai és szabványai. Az otthoni és irodai hálózatok legfontosabb összetevőinek szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik. 1
6. A kis- és közepes vállalati hálózatok legfontosabb összetevőinek (pl. kábelrendező szekrény, kapcsoló, forgalomirányító) szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik. 1
7. A fontosabb hálózatbiztonsági elvek, szabályok, támadás típusok, valamint szoftveres és hardveres védekezési módszerek. 1
8. A legmodernebb információs technológiák és trendek. 3
9. A Git, valamint a csoportmunkát támogató eszközök és online szolgáltatások célja, működési módjai, legfontosabb funkciói. 1
10. Projektmenedzsment 1
Az értékelésben minden feladat 2 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám adható.

Weboldalak kódolása - gyakorlati vizsga

A feladatrészben egy egyszerű, de reszponzív weblapot kell elkészíteni. Ehhez vázszerkezeti rajz (wireframe), forrásszövegek, képek és a formai kialakításra, illetve formázásra vonatkozó elváráslista áll rendelkezésre. Az elkészült oldalt HTML-validáló eszközzel kell ellenőriznie a vizsgázónak.

Programozás Pythonban - gyakorlati vizsga

A feladatrész során három, egymástól függetlenül is megoldható feladatot kell megoldani Python nyelven. A feladatok fokozatosan nehezednek, a legegyszerűbb megoldása pár perc alatt elkészíthető, de a legnehezebb feladat megoldása sem okozhat különösebb nehézséget egy átlagos képességű, de jól felkészült diák számára. Elvárás lehet teljesen önállóan létrehozott alkalmazás készítése, de lehet olyan feladat is, amiben egy készen kapott kódot kell a vizsgázóknak kiegészíteniük.

Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása - gyakorlati vizsga

A feladatrészben Packet Tracer szimulációs környezetben kell hálózati feladatokat elvégezni. A feladatrész során vagy teljesen önállóan kell létrehozni és beállítani az elvárásoknak megfelelően egy otthoni vagy egy kisebb vállalati hálózatot, vagy egy részben már kialakított hálózatban kell beállítaniuk a hálózati eszközöket, elvégezniük a vezetékes- és vezeték nélküli eszközök csatlakoztatását, konfigurálását és hálózatbiztonsági beállítását.

A szakmai vizsga feladatainak tartalma

Infomatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetés teszt - központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység 20 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek felelet­választós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok.
Az értékelésben minden feladat 2 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám adható.

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek - projektfeladat

A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős fejlesztői csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex szoftveralkalmazást lefejleszteniük. A szoftveralkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex informatikai rendszerfejlesztési projektet megvalósítaniuk. A projekt egy valós vagy elképzelt vállalat hálózatának tervezését, a hálózat egy működő prototípusának gyakorlati kivitelezését, valamint a prototípus működésének tesztelését foglalja magában.

A projekt teljes anyagát elektronikus formában a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani.

A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a A fentieken túl 2-3 perces angol nyelven tartott szóbeli előadás formájában összefoglalót ad a projektről, valamint szükség esetén angolul válaszol a vizsgáztató maximum 2-3 tisztázó jellegű kérdésére.

A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

Hálózatok telepítése és beállítása - projektfeladat

A feladatrész során a vizsgázónak egy előre részben előkésztett, néhány szolgáltatást már nyújtó komplex hálózat beállítását kell elvégeznie. A hálózati eszközökön kell megvalósítani a feladatsorban meghatározott hálózati beállításokat, szolgáltatások konfigurálását, hibaelhárítási feladatokat. A feladatsor legalább öt témakörhöz tartozó, különböző nehézségű feladatot tartalmaz.

Szerverek telepítése és beállítása - projektfeladat

A feladatrész során a vizsgázónak szerverek és munkaállomások beállítását kell elvégeznie előre telepített, és részben konfigurált virtuális gépeken. A feladatsor legalább három-három témakörhöz tartozó, különböző nehézségű feladatot tartalmaz, mind a Windows, mind a Linux szervert érintve.

Felhőszolgáltatás telepítése és beállítása - projektfeladat

A feladatrész során a vizsgázónak az általa választott felhőszolgáltóhoz (pl. AWS, Azure, Google Cloud) kapott előfizetés segítségével kell egy hálózati szolgáltatást (pl. web, adatbázis, DNS) létrehoznia és beállítania. A feladatsor legalább három témakörhöz tartozó, különböző nehézségű feladatot tartalmaz.
előző oldal random oldal következő oldal


Eddig 1 hozzászólás van a témához:

2022-02-21 09:23 informatikaora.hu Ubuntu és Windows szerver telepítés feladatsorokat, tutorialokat találtok a honlapomon.
https://www.viktortaylor.eu/ubuntu-server-18-04-2-2-resz/
https://www.viktortaylor.eu/windows-server-feladatsor/

Új hozzászólás:
E-mail cím:


Erre a címre küldjük ki a hozzászólás jóvá- hagyásához szükséges linket. Az e-mail címet sehol nem tesszük közzé.

Név:


Ez a név fog megjelenni az Ön hozzászólásai mellett.

Mennyi tizennégy + hat?
Számjegyekkel írja be!Ez a robotok beírása elleni védelem miatt szükséges ellenőrzés.


© infojegyzet.hu, 2021. szeptember